Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Μάθετε περισσότερα. Αποδοχή.
Αντιγράφηκε η διεύθυνση email

Event Category: Συνέδριο

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Alt text

Το 2ο Συνέδριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού «Κατανοώντας και αλλάζοντας την πόλη : Δημόσιος Χώρος & Περιβάλλον, Ανισότητες & Δημοκρατία» που διοργανώνει το Participatory Lab, θα λάβει χώρα στις 20-22 Οκτωβρίου στον πολυχώρο Πλυφα, στην Αθήνα.

Μετα το 1ο Συνέδριο το 2021 που φιλοξένησε περισσότερες από 300 εγχώριες και διεθνείς συμμετοχές, το Participatory Lab επανέρχεται. Στοχος του είναι να προχωρήσει την συζήτηση γύρω από τα θέματα της συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου και να ενισχύσει τη δικτύωση ανθρώπων και φορέων που μοιράζονται το κοινό ενδιαφέρον για τη δημοκρατία και τη συμπερίληψη στην παραγωγή πολιτικών για την πόλη, το περιβάλλον και την κοινωνία. Το 2ο Συνέδριο, διατηρώντας ως άξονα τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την εμπλοκή των πολιτών, επικεντρώνεται στη σύγχρονη πόλη. Αφενός στην κατανόηση, αναγνώριση, χαρτογράφηση και παρουσίαση των μετασχηματισμών, των ανισοτήτων και των αντιθέσεων της. Αφετέρου στη διερεύνηση, τον πειραματισμό και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων για την αλλαγή της πόλης, της κατοικίας και της καθημερινής ζωής με στόχο την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Σήμερα, όπου στην υπερδεκαετή οικονομική κρίση και στη διευρυνόμενη ανθρωπογενή κλιματική κρίση προστέθηκαν η πανδημία, η στεγαστική και ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες ραγδαίες φυσικές καταστροφές, οι πόλεις γίνονται πιο άνισες και οι κάτοικοί τους πιο ευάλωτοι. Στη δεδομένη συγκυρία η συζήτηση γύρω από τον συμμετοχικό, συμπεριληπτικό σχεδιασμό και τη δημοκρατική διακυβέρνηση είναι ακόμα πιο κρίσιμη. Το 2ο Συνέδριο του Participatory Lab έρχεται να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση και να συνδέσει τις ερευνητικές συμβολές με τις εμπειρίες υλοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών και εργαλείων, την θεσμική εφαρμογή πολιτικών και τις θέσεις ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό φιλοδοξεί να επιτύχει μέσα από ένα συνδιασμό εισηγήσεων, εγχώριων και διεθνών παραδειγμάτων, στρογγυλών τραπεζιών, παρουσιάσεων και συμμετοχικών εργαστηρίων, που αρθρώνονται γύρω από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Δημόσιος Χώρος
Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός, Αναπλάσεις, Κινητικότητα- Περπατησιμότητα, Κοινά της Πόλης

Περιβάλλον και Κλιματική Κρίση
Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, Αστικό Πράσινο, Βιοποικιλότητα, Πράσινες και Μπλε Υποδομές, Τοπίο

Χωροκοινωνικές Ανισότητες και Δικαιοσύνη
Κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες και αποκλεισμοί, Στεγαστική Κρίση, Ενεργειακή Φτώχεια, Έμφυλες ανισότητες, Τοπικά Κινήματα

Αστική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση
Θεσμικό Πλαίσιο, Λιτότητα και ανισοκατανομή Πόρων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

H παρακολούθηση του συνεδρίου πραγματοποιείται δια ζώσης, δωρεάν, και χωρίς προεγγραφή.

Διαβάστε Περισσότερα

Με την υποστήριξη:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χωροταξίας & Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Participatory Lab, «Εργαστήριο χωρικού, αστικού & περιβαλλοντικού συμμετοχικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», αποτελεί μια πρωτοβουλία του συνεταιρισμού εργαζομένων Commonspace. Το 2ο Συνέδριο Συμμετοχικού Σχεδιαμού χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 του προγράμματος «Εξωστρεφείς Δράσεις, Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023».